internet

Përfito muaj Falas

në çdo shpejtësi interneti

Bëhuni gati për më shumë potencial, më shumë mundësi dhe më shumë nga gjithçka që prisni nga ofruesi i shërbimit tuaj të internetit .

ShpejtësitëTarifa

10 Mbps

1890 Lekë

20Mbps

2190 Lekë
30Mbps2490 Lekë
50Mbps2990 Lekë
Informacione
 • Kosto e instalimit paguhet vetëm një herë. Vlera e saj ështe 1000 Lekë , por për oferta të ndryshme e përfitoni falas.
 • Garancia e routerit Optik Wireless/Telefon është 1000 Lekë , por për oferta të ndryshme e përfitoni falas.
 • Të gjitha cmimet kanë të përfshirë TVSH .
 • Të gjitha pagesat janë parapagim.
 • Garancia e paisjeve është e rikthyeshme me mbarimin e kontratës dhe kthimin e paisjeve në gjendje funksionale.
OfertatTring
Përfito nga

Ofertat e Tring Triple

Bëhuni gati për më shumë potencial, më shumë mundësi dhe më shumë nga gjithçka që prisni nga ofruesi i shërbimit tuaj të televizionit .

Familjare

Familjare
 • 30% Ulje
 • 10 Mbps
 • Internet pa limit
 • Instalim Falas
lekë 15040 /12 muaj

Premium

Premium
 • 6 muaj abonim falas
 • 20 Mbps
 • Internet pa limit
 • Instalim Falas
lekë 17940 /6 muaj
OfertatDigitalb
Përfito nga

Ofertat e Digitalb Triple

Bëhuni gati për më shumë potencial, më shumë mundësi dhe më shumë nga gjithçka që prisni nga ofruesi i shërbimit tuaj të televizionit .

Fillestare

Fillestare
 • 8 Mbps
 • 2 muaj abonim falas
 • Internet pa limit
 • Instalim Falas
lekë 17900 / 10 muaj

Familjare

Familjare
 • 10 Mbps
 • 2 muaj abonim falas
 • Internet pa limit
 • Instalim Falas
lekë 22900 / 10 muaj

Premium

Premium
 • 30 Mbps
 • 4 muaj abonim falas
 • Internet pa limit
 • Instalim Falas
lekë 31920 / 8 muaj