Triple

OfertatTring
Përfito nga

Ofertat e Tring Triple

Bëhuni gati për më shumë potencial, më shumë mundësi dhe më shumë nga gjithçka që prisni nga ofruesi i shërbimit tuaj të televizionit .

Familjare

Familjare
 • 10 Mbps
 • Internet pa limit
 • Telefoni Fiks Falas
 • Instalim Falas
lekë 1790

1590
/muaj

Premium

Premium
 • 20 Mbps
 • Internet pa limit
 • Telefoni Fiks Falas
 • Instalim Falas
lekë 2990

2490
/muaj
tripleT

Tarifat Triple Tring

AbonimiAbonimiAbonimi
PaketaMujor3 Mujor12 Mujor
Internet 10 Mbps + Tring Familjare1790 Lekë5370 Lekë19080 Lekë
Internet 20 Mbps + Tring Premium2990 Lekë8070 Lekë29900 Lekë
Informacione
 • Kosto e instalimit paguhet vetëm një herë. Vlera e saj ështe 5900 Lekë, por për parapagime 12 mujore e përfitoni për 2900 Lekë.
 • Garancia e pajisjeve është 4900 Lekë , por për parapagime 12 mujore përfitohet për 2900 Lekë.
 • Të gjitha cmimet kanë të përfshirë TVSH .
 • Të gjitha pagesat janë parapagim.
 • Garancia e paisjeve është e rikthyeshme me mbarimin e kontratës dhe kthimin e paisjeve në gjendje funksionale.
OfertatDigitalb
Përfito nga

Ofertat e Digitalb Triple

Bëhuni gati për më shumë potencial, më shumë mundësi dhe më shumë nga gjithçka që prisni nga ofruesi i shërbimit tuaj të televizionit .

Fillestare

Fillestare
 • 8 Mbps
 • Internet pa limit
 • Telefoni Fiks Falas
 • Instalim Falas
lekë 1790

1590
/muaj

Familjare

Familjare
 • 20 Mbps
 • Internet pa limit
 • Telefoni Fiks Falas
 • Instalim Falas
lekë 2290

1790
/muaj

Premium

Premium
 • 50 Mbps
 • Internet pa limit
 • Telefoni Fiks Falas
 • Instalim Falas
lekë 3990

3190
/muaj
tripleD

Tarifat Triple Digitalb

AbonimiAbonimiAbonimi
PaketaMujor3 Mujor12 Mujor
Internet 4 Mbps +Fillestare Satelitore1790 Lekë
Internet 8 Mbps +Familjare Tokesore2290 Lekë1990 Lekë1790 Lekë
Internet 10 Mbps+Familjare Satelitore3190 Lekë2990 Lekë2690 Lekë
Internet 20 Mbps +Premium Tokesor3990 Lekë3190 Lekë
Internet 30 Mbps +Premium Satelitor4990 Lekë3990 Lekë
Informacione
 • Kosto e instalimit paguhet vetëm një herë. Vlera e saj ështe 5900 Lekë, por për parapagime 12 mujore e përfitoni për 2900 Lekë.
 • Garancia e pajisjeve është 4900 Lekë , por për parapagime 12 mujore përfitohet për 2900 Lekë.
 • Të gjitha cmimet kanë të përfshirë TVSH .
 • Të gjitha pagesat janë parapagim.
 • Garancia e paisjeve është e rikthyeshme me mbarimin e kontratës dhe kthimin e paisjeve në gjendje funksionale.