Internet ne shtepi

Bleta sh.p.k, eshte prezent ne tregun Shqiptar prej afro 15 vitesh, i fokusuar ne qytetin e Durresit, ne fushen e Teknologjise se Informacionit, ku vend kryesor ze Ofrimi i Sherbimeve te Telekomunikacionit si edhe nje game te gjere sherbimesh si:

 • Televizion ne teknologjine IPTV
 • Telefoni (VoIP) me tarifa nderkombetare shume te favorshme
 • Ndertim/Konfigurim Centrale Telefonike
 • Projektim/Realizim Sisteme te automatizuara IVR
 • Projektim/Ndertim Faqesh Interneti(Web Desing)
 • Web Hosting(Mirembajtje te faqeve ne serverat tone)
 • Projektim/Realizim programesh sipas nevojave te biznesit tuaj
 • Ndertim/Konfigurim Rrjete Kompiuterike mbeshtetur ne teknologji te ndryshme si: Wireless,
  Ethernet, Fiber Optike, Coaxial Cable, PLC-Kabell Elektrik, etj…
 • Konsulence Informatike (Studiojme se bashku projektet tuaja)
 • IT Business Solutions (Zgjidhje cilesore dhe te sigurta per biznesin tuaj)
 • Lidhje te sigurta per transferim te dhenash

FTTH Pershkrimi i Rrjetit

Nje rrjet me fiber ne shtepi (FTTH), konsiston ne nje rrjet aksesi bazuar ne fiber, qe lidh nje numer te madh perdoruesish ne nje pike qendrore te njohur si nyje aksesi ose pike presence (POP). Cdo nyje aksesi do te permbaje paisjet e transmetimit elektronik (aktive) per te ofruar aplikacionet dhe sherbimet mbi fibren optike drejt abonentit. Cdo nyje aksesi furnizohet nga nje rrjet me i madh fibrash optike, i cili lidh te gjitha nyjet e aksesit deri tek rrjeti kryesor shperndares. Rrjetet e aksesit mund te lidhin:

 1. Rrjet fiks antenash wireless, per shembull Wireless LAN ose WiMAX
 2. Stacionet baze te rrjeteve mobile
 3. Abonente ne pallate, shtepi ose blloqe
 4. Ndertesa me te medha si shkolla, spitale dhe biznese
 5. Sisteme sigurie dhe struktura monitorimi si kamerat e sigurise, alarmet e sigurise dhe aparatura kontrolli.