OfertatTring
Përfito nga

Ofertat e Tring Triple

Bëhuni gati për më shumë potencial, më shumë mundësi dhe më shumë nga gjithçka që prisni nga ofruesi i shërbimit tuaj të televizionit .

Familjare

Familjare
 • 12 muaj abonim
 • 10 Mbps
 • Internet pa limit
 • Instalim Falas
lekë 15040 30%

Zbritje

Premium

Premium
 • 12 muaj abonim
 • 20 Mbps
 • Internet pa limit
 • Instalim Falas
lekë 25116 30%

Zbritje
tripleT

Tarifat Triple Tring

 AbonimiAbonimiAbonimi
PaketaMujor3 Mujor12 Mujor
Internet 10 Mbps + Tring Familjare1790 Lekë5370 Lekë19080 Lekë
Internet 20 Mbps + Tring Premium2990 Lekë8070 Lekë29900 Lekë
Informacione
 • Kosto e instalimit paguhet vetëm një herë. Vlera e saj ështe 5900 Lekë, por për parapagime 12 mujore e përfitoni për 2900 Lekë.
 • Garancia e pajisjeve është 4900 Lekë , por për parapagime 12 mujore përfitohet për 2900 Lekë.
 • Të gjitha cmimet kanë të përfshirë TVSH .
 • Të gjitha pagesat janë parapagim.
 • Garancia e paisjeve është e rikthyeshme me mbarimin e kontratës dhe kthimin e paisjeve në gjendje funksionale.
OfertatDigitalb
Përfito nga

Ofertat e Digitalb Triple

Bëhuni gati për më shumë potencial, më shumë mundësi dhe më shumë nga gjithçka që prisni nga ofruesi i shërbimit tuaj të televizionit .

Fillestare

Fillestare
 • 8 Mbps
 • 2 muaj abonim falas
 • Internet pa limit
 • Instalim Falas
lekë 17900 / 10 muaj

Familjare

Familjare
 • 10 Mbps
 • 2 muaj abonim falas
 • Internet pa limit
 • Instalim Falas
lekë 22900 / 10 muaj

Premium

Premium
 • 30 Mbps
 • 4 muaj abonim falas
 • Internet pa limit
 • Instalim Falas
lekë 31920 / 8 muaj
tripleD

Tarifat Triple Digitalb

 AbonimiAbonimiAbonimi
PaketaMujor3 Mujor12 Mujor
Internet 8 Mbps +Fillestare Satelitore1790 Lekë 1590 Lekë
Internet 10 Mbps +Familjare Tokesore2290 Lekë1990 Lekë1790 Lekë
Internet 20 Mbps+Familjare Satelitore3190 Lekë2990 Lekë2690 Lekë
Internet 30 Mbps +Premium Tokesor 3990 Lekë3190 Lekë
Internet 50 Mbps +Premium Satelitor 4990 Lekë3990 Lekë
Informacione
 • Kosto e instalimit paguhet vetëm një herë. Vlera e saj ështe 5900 Lekë, por për parapagime 12 mujore e përfitoni për 2900 Lekë.
 • Garancia e pajisjeve është 4900 Lekë , por për parapagime 12 mujore përfitohet për 2900 Lekë.
 • Të gjitha cmimet kanë të përfshirë TVSH .
 • Të gjitha pagesat janë parapagim.
 • Garancia e paisjeve është e rikthyeshme me mbarimin e kontratës dhe kthimin e paisjeve në gjendje funksionale.