OfertatTring
Përfito nga

Ofertat e Tring Triple

Bëhuni gati për më shumë potencial, më shumë mundësi dhe më shumë nga gjithçka që prisni nga ofruesi i shërbimit tuaj të televizionit .

Familjare

Familjare
 • 12 muaj abonim
 • 20 Mbps
 • Internet pa limit
 • Instalim Falas
 • 2 muaj abonim Falas
Leke 1790 /muaj

Premium

Premium
 • 12 muaj abonim
 • 30 Mbps
 • Internet pa limit
 • Instalim Falas
Leke 1990 /muaj

Premium FALAS

Premium FALAS
 • 12 muaj abonim
 • 50 Mbps
 • Internet pa limit
 • Instalim Falas
Leke 2190 /muaj
tripleT

Tarifat Triple Tring

AbonimiAbonimiAbonimi
PaketaMujor3/6 Mujor12 Mujor
Internet 20 Mbps + Tring Familjare1790 Lekë1790 Lekë1590 Lekë
Internet 20 Mbps + Tring Familjare + Sporte2290 Lekë1990 Lekë1790 Lekë
Internet 30 Mbps + Tring Premium2490 Lekë2290 Lekë1990 Lekë
Internet 50 Mbps + Tring Premium2990 Lekë2690 Lekë2490 Lekë
Informacione
 • Kosto e instalimit paguhet vetëm një herë. Vlera e saj ështe 5900 Lekë, por për parapagime 12 mujore e përfitoni për 2900 Lekë.
 • Garancia e pajisjeve është 4900 Lekë , por për parapagime 12 mujore përfitohet për 2900 Lekë.
 • Të gjitha cmimet kanë të përfshirë TVSH .
 • Të gjitha pagesat janë parapagim.
 • Garancia e paisjeve është e rikthyeshme me mbarimin e kontratës dhe kthimin e paisjeve në gjendje funksionale.
OfertatDigitalb
Përfito nga

Ofertat e Digitalb Triple

Bëhuni gati për më shumë potencial, më shumë mundësi dhe më shumë nga gjithçka që prisni nga ofruesi i shërbimit tuaj të televizionit .

Fillestare

Fillestare
 • 10 Mbps
 • Internet pa limit
 • Instalim 2900 Leke
 • Garanci 2900 Leke
lekë 1790 /muaj

Familjare

Familjare
 • 20 Mbps
 • Internet pa limit
 • Instalim 2900 Leke
 • Garanci 2900 Leke
lekë 2290 / muaj

Premium

Premium
 • 50 Mbps
 • Internet pa limit
 • Instalim 2900 Leke
 • Garanci 2900 Leke
lekë 3990 /muaj
tripleD

Tarifat Triple Digitalb

Abonimi
PaketaMujor
Internet 10 Mbps +Fillestare Satelitore1790 Lekë
Internet 20 Mbps +Familjare Tokesore2290 Lekë
Internet 30 Mbps+Familjare Satelitore2990 Lekë
Internet 50 Mbps +Premium Tokesor3990 Lekë
Internet 50 Mbps +Premium Satelitor4990 Lekë
Informacione
 • Kosto e instalimit paguhet vetëm një herë. Vlera e saj ështe 5900 Lekë, por për parapagime 12 mujore e përfitoni për 2900 Lekë.
 • Garancia e pajisjeve është 4900 Lekë , por për parapagime 12 mujore përfitohet për 2900 Lekë.
 • Të gjitha cmimet kanë të përfshirë TVSH .
 • Të gjitha pagesat janë parapagim.
 • Garancia e paisjeve është e rikthyeshme me mbarimin e kontratës dhe kthimin e paisjeve në gjendje funksionale.