cfare eshte FTTx
Admin

FTTx (Fiber To The x) është një term që përdoret për të caktuar sistemin e shpërndarjes së fibrave optike të transportuesit për klientin përfundimtar.

Ka disa mënyra për ta bërë këtë arkitekturë dhe për të siguruar internet më të shpejtë për shtëpitë dhe bizneset.

Fibra optike mund të shkojë direkt në vendndodhjen përfundimtare, ose madje të shkojë në një pikë të caktuar, të quajtur milja e fundit, për të vazhduar më pas rrugën duke përdorur një kabllo metalike ose koaksiale.

Cilat janë llojet e FTTHx?

Termi FTT vjen me një shkronjë përfundimtare, që identifikon llojin e sistemit të përdorur për të sjellë internet ose TV përmes fibrës optike.

Në rastin e FTTH jemi në gjendje të marrim disa shërbime në të njëjtën kohë, të tilla si internet, telefon dhe TV. Në këtë arkitekturë shpejtësia është më e madhe, pasi fibra shkon direkt në pikën përfundimtare, pa ndërmjetësim. Teknologjia është basti i madh për të ardhmen.

Por ka edhe terma të tjerë që përfaqësojnë sisteme të ndryshme. Ky është rasti i FTTB (Fiber To The Building), i përdorur në ndërtesa. Në këtë arkitekturë, fibra vjen një pikë në ndërtesë dhe shpërndahet përmes rrjetit Ethernet, i cili përdor një rrjet ose kabllo bakri.

Në ngjashmëri me FTTB, FTTC (Fiber To The Curb) fibra optike shkon në një kuti që është në një rrugë. Nga atje, lidhja shpërndahet në të njëjtën mënyrë: përmes VDSL2 ose Ethernet dhe kabllo koaksiale ose bakri.

FTTD (Fiber To the Desk) mund të jetë edhe më efikase, pasi të gjithë kabllot shkojnë direkt në kompjuterin e përdoruesit, pa asnjë ndërhyrje tjetër.

Biznes Internet Fibër