keni probleme me lidhjen ne internet
Admin

Ndiqni këto këshilla para se të telefononi!

– Kontrolloni nëse LED-et (dritat) e pajisjes janë ndezur;

– Kontrolloni nëse pagesa juaj mujore është bërë;

– Konfirmoni që të gjithë kabllot janë të lidhur në mënyrë korrekte;

– Provoni të lidheni në internet me një kompjuter ose celular tjetër;

– Shkëputni pajisjet nga priza, prisni disa sekonda dhe ndizni përsëri;

– Në rast stuhie me rrufe dhe luhatje të energjisë, fikni pajisjet menjëherë për të shmangur dëmtimet.

– Nëse problemi vazhdon, telefononi suportin tonë në numrat : +355 52 800808 ose +355 69 405 9755.

Biznes Internet Fibër